No2353女神朱可儿Flower三亚旅拍泳池紫色典雅礼裙湿身秀豪乳诱惑写真48P朱可儿秀人网

No2353女神朱可儿Flower三亚旅拍泳池紫色典雅礼裙湿身秀豪乳诱惑写真48P朱可儿秀人网

他树多寄生,以桑上采者为真,杂树恐反有害。但其力和缓,用之须倍于他药。

畏菖蒲、海藻、生姜。状如复盆,故名。

 补虚养气,助五脏,浓肠胃,然能壅气作渴,助湿发热。内容:宣,理气血,燥,逐寒湿苦辛。

 经所谓诸腹胀大,皆属于热;诸病肿,皆属于火是也。气淋便涩余沥,劳淋房劳即发,冷淋寒战后溲,膏淋便出如膏,石淋精结成石,尿血即血淋也。

《本草汇》曰∶治实火之血,顺气为先,气行则血自归经;治虚火之血,养正为先,气壮则自能摄血。养血药或兼搜风药,宣其滞也。

能泻脏腑水湿,行血发汗,利大小便。研末酒飞,去砂石用。

Leave a Reply