No4060模特熊小诺阳朔旅拍私房真空轻透服饰配开档黑丝迷人诱惑写真56P熊小诺秀人网

No4060模特熊小诺阳朔旅拍私房真空轻透服饰配开档黑丝迷人诱惑写真56P熊小诺秀人网

后至津门应试,值《白喉忌表抉微》书新出,阅之。愚于诸药多喜生用,欲存其本性也。

 其现病或胁下胀疼,或肢体串疼,或饮食减少,呕哕,吞酸,或噫气不除,或呃逆连连,或头疼目胀、眩晕、痉痫,种种诸证。然止可施于病之初起,非所论于痢病之已深也。

证候其证,初时犹轻,至热时即可如常人,惟略有感冒即作喘嗽。心房一动则周身之脉一动,是以心机亢进,脉象即大而有力,或脉搏更甚数;心脏麻痹,脉象即细而无力,或脉搏更甚迟。

盖黄胆之证,中法谓由脾中蕴蓄湿热,西法谓由胆汁溢于血中。用灵磁石一块口中含之,将细铁条插耳内,磁铁之气相感,如此十二日,耳之窒塞当通。

后治一叟,年近七旬,住院月余,已能饮食,而终觉不脱然。倘曰不然,何以妇人之妊子者,母呼而子亦呼,母吸而子亦吸乎?

于斯用生石膏细末四两,薄荷叶钱半,煮汤分两次饮下,日服一剂。至愚生平治外感黄胆,亦即遵用《伤寒论》三方。

Leave a Reply