pr社区破解版福利在线观看

pr社区破解版福利在线观看

必宣之而木郁可条达矣,必宣之而火郁可启发矣,必宣之而金郁可疏泄矣,必宣之而水郁可曲折矣,必宣之而土郁可杀夺矣。问曰∶物各有性,而其所以成此性者,何也?

夫血症有兼气虚者,有不兼气虚而血虚者,有气血双虚而兼火者,原不可一概用当归而单治之也。许慎注《说文解字》云∶,大羊而细角。

或疑奇方止用一味则奇,虽奏功甚神,窃恐有偏胜之弊也。 杜仲内有筋膜,人身之骨连于筋,筋连于膜,杜仲之筋膜能伸能缩,极其坚韧,故能坚人之筋骨。

当归补血,何必再疑,用之有效有不效,非当归之故,乃用而不得其法之故也。答曰∶此可分亦可合,非截然分膈也。

当归补血,何必再疑,用之有效有不效,非当归之故,乃用而不得其法之故也。 薏仁只能消湿气之瘴,而不能消之瘴。

四川皆用生药,广东皆用制过之药,孰得孰失?除食,益气强阴,尤利腰脐之气。

Leave a Reply