No3663模特萌汉药baby&张雨萌姐妹花海上游艇性感制服迷人诱惑写真47P萌汉药秀人网

No3663模特萌汉药baby&张雨萌姐妹花海上游艇性感制服迷人诱惑写真47P萌汉药秀人网

豆花憎见日,见日则黄烂而根焦矣。水三升,煎一升已来,顿服瘥。

合鱼食成消渴,作酱同饭食成口疮。 油调敷之,小便利下佳。

方中用火麻头,同麻黄诸药发汗,则叶之有毒攻毒可知矣。【集解】藏器曰∶黎豆生江南,蔓如葛,子如皂荚子,作狸首文。

造白曲法∶用面五斤,糯米粉一斗,水拌微湿,筛过踏饼,楮叶包挂风处,五十日成矣。春月布种,秋月收之。

苗、叶、花并可用。时珍曰∶糯性粘滞难化,小儿、病患最宜忌之。

醋调时时扫涂,即消。亦煮汁服,断血瘀及卒下血。

Leave a Reply