No229杨依享受这淋漓尽致的爱写真套图36P杨伊爱尤物

No229杨依享受这淋漓尽致的爱写真套图36P杨伊爱尤物

凡脉滑则尺之皮肤亦滑,脉涩则尺之皮肤亦涩,脉寒则尺之皮肤亦寒,脉温则尺之皮肤亦温,故循尺即可以知之。 胃亦腑也,此独言之,是脏腑之气味皆出于胃,变见于气口,亦无不见乎此矣。

脉气少者,血气衰也。距,权舆切,鸡足钩距也。

总之治寒湿则宜用肉桂,不宜用桂枝。故右行者,亦上额右角,交络于头,下左颔,以合于太阳、少阳之筋。

肝无补法,养血便是补肝。肘后,外廉也,手太阳之所行。

故仲景有“服此汤,复利不止,当利其小便”赤石脂一斤干姜一两粳米一升病在下焦,肾藏虚寒。气味之以于用者,则在乎药食之间而已。

必且调之,乃治其他病。此言胃气所出之大络,名曰虚里,其脉从胃贯膈,上络于肺,而出左乳之下,其动应于衣,是为十二经脉之宗,故曰“脉宗气也”。

Leave a Reply