wy9001域名查询

wy9001域名查询

尺脉浮滑,阴中之阳,病主小腹痛满,大小便难。 又有伤寒背恶风,背为阳会腹为阴;令背恶寒阳不足,姜活冲和所必宗。

妇女幼稚之病,往往闻之无息,问之无声,而惟有舌可验。 苏色紫赤,枝茎空通,其气朝出暮入,有如经脉之气,昼行于阳,夜行于阴,是以苏叶能发表汗者,血液之汗也。

青春强制于持节,如瓶充满梦遗精;所求不遂梦中泄,此是神交最损人。外湿宜表散,内湿宜淡渗。

黑而滑润者,非膀胱阴盛火衰,即右肾阳虚火亏也,膀胱阴盛火衰者,金匮肾气丸。诚能于此审察而得其机要,然后为之治,又必使之各应于运气之宜,而不至有一毫差误之失。

新产妇人喜中风,产后土虚能停食,产后燥结多血阻,此三者是为实证,宜于清补相兼。砂仁豆蔻木香生皮之辛。能行酒食之滞。干姜所以开胃止呕,神曲所以消磨炙腻。

夫天地阴阳之道,天气下降,气流于地,地气上升,气腾于天,不则天地四塞,而汗从何来?又如少阴病,真武汤主之者,病少阴而动其水气也;四逆散主之者,病在少阴得君火之热化而动其水气也。

Leave a Reply